Separácia odpadu

Všetko, čo robíte pre svoje životné prostredie, robíte zároveň aj pre seba. Triedenie odpadu a separovaný zber je možno len malou kvapkou v mori, no hovorí sa, že myslieť treba globálne ale konať lokálne. Nemusíte začať s kompostovaním alebo si vyrobiť vlastný stroj na recyklovaný papier,...